Příkladné aplikace

 
 
 
Možnosti použití topných kabelů
 
 
Topné kabely před domem
 
 
Topné kabely se díky svým vlastnostem v poslední době používají ve stále větší míře v nejrůznějších aplikacích. Nejčastější z nich jsou:
 
 
Podlahové vytápění realizované zalitím topných kabelů do betonové konstrukční vrstvy podlahy - klasická nová podlaha. Další možností je temperování dlažby tenkými topnými kabely (Topná rohož, Teplá dlažba), umístěnými ve vrstvě lepidla pod dlažbou, které má díky své malé tepelné setrvačnosti charakter přímotopného systému - tenkovrstvá nová podlaha či renovovaná podlaha.
 
Ochrana venkovních ploch před náledím a odstraňování sněhu z těchto ploch. Typickým příkladem jsou vjezdy do garáží, venkovní schodiště, nájezdové rampy pro vozíčkáře, venkovní terasy apod. Tento systém je vhodný zejména tam, kde je účelné vyloučit lidský faktor a zabezpečit za všech podmínek sjízdnost resp. schůdnost povrchu.
 
Ochrana okapů proti zamrznutí. Topné kabely v okapech se používají především jako prevence před poškozením okapů a fasád budov. Důležitým hlediskem je i otázka ochrany osob a majetku před pádem uvolněných rampouchů.
 
Ochrana potrubí proti zamrznutí a technologické ohřevy potrubí pro dopravu látek, které jsou při běžných teplotách tuhé. Další významnou skupinou aplikací je doprovodný ohřev potrubí TUV jako náhrada cirkulace. 
 
Speciální aplikace - sem patří temperovámí strojních součástí, nádrží a potrubí na maziva, vytápění rozvaděčů, temperování půdy ve sklenících, vyhřívání líhní terárií, podlah v odchovnách selat nebo příbytků domácích mazlíčků apod.