Ochrana potrubí

 

Hlavní výhody použití topných kabelů k ochraně potrubí

 

 

 • rychlé, snadné a spolehlivé
 • dokonalá ochrana potrubí za nejnižší cenu u nás
 • ochrání potrubí před zamrznutím až do - 40°C
 • pro kovová i plastová potrubí
 • jednoduchá instalace - připojení do zásuvky
 • široké pole uplatnění
 • vhodné i do vlhkého prostředí
 • automatická funkce, úsporný provoz - připojený termostat
 • široký sortiment délek od 2m do 42m

 

 

    Různé typy potrubních vedení mohou v zimních měsících svým uživatelům způsobit nemalé problémy, a to i přes to, že jsou zdánlivě dostatečně tepelně izolovány. Sebelepší tepelná izolace totiž nezabrání promrznutí potrubí, pokud je vystaveno delšímu působení teploty pod bodem mrazu, pouze jeho promrzání zpomalí. V těchto případech uživateli nezbývá jiná možnost, než tepelnou ztrátu kompenzovat nějakým tepelným zdrojem. V praxi nejpoužívanější a jeden z nejspolehlivějších způsobů je vyhřívání potrubí pomocí topných kabelů, neboť provedení této ochrany je snadné, rychlé a spolehlivé. Nezbytnou podmínkou samozřejmě i nadále zůstává kvalitní vrchní tepelná izolace, jejíž tloušťka ovlivňuje instalovaný výkon.

 

Topné kabely - definitivní řešení ochrany potrubí

    Pro ochranu potrubí jsou určeny topné kabely PPC nebo TO-2S. Jsou uchyceny na potrubí spolu se senzorem teploty hliníkovou samolepící páskou. Potrubí spolu s kabely je třeba nakonec kvalitně izolovat. K regulaci je vhodné využít např. průmyslové termostaty ETV, ETI nebo ETN s čidlem přilepeným hliníkovou páskou na potrubí. U venkovních potrubí vedených v zemi je možné kabel instalovat i do pískového lože pod potrubí.

 

Stanovení potřebného výkonu

    Potřebný výkon topného kabelu lze stanovit několika způsoby, vyhledáním v tabulce, výpočtem nebo pomocí výpočtového programu.

 

Instalace topných kabelů 

    Při instalaci topných kabelů na potrubí je nutné dodržet následující pokyny:

 • před instalací se ujistěte, že plocha potrubí je volná a zbavená všech ostrých hran

 • topné kabely se nesmí v žádném místě křížit ani dotýkat (neplatí pro samoregulační kabel)

 • teplotní odolnost běžných topných kabelů je 70°C

 • chráněné potrubí má mít teplotní odolnost min. 70°C

 • teplotní senzor musí být umístěn na nejchladnějším místě potrubí

 • k fixaci je nejlepší použít hliníkovou lepící pásku v odstupu asi 60 cm. Při aplikaci na plastové potrubí doporučujeme kvůli lepšímu rozložení tepla ovinout celé potrubí hliníkovou páskou a topný kabel přilepit po celé délce

 • při výpočtu i následné instalaci je nutno vzít v úvahu, že příruby, ventily, konzoly apod. mají větší tepelné ztráty než zbytek potrubí. Přes kolena a ohyby vedeme topný kabel vždy po vnějším oblouku

 • pokud je nutné použít dva nebo více kabelů na jednom potrubí, dbejte na to, aby byly stejnoměrně rozmístěny

 • k zaizolování použijte kvalitní nehořlavou izolaci s minimální navlhavostí. Po celé délce potrubí i v místě teplotního senzoru musí být zajištěny stejné tepelně-izolační vlastnosti. Je-li senzor zaizolován více, může dojít k zamrznutí potrubí, je-li zaizolován méně, dochází k přehřívání potrubí a i spotřeba energie je zbytečně vysoká

 • topný kabel je nutné chránit před mechanickým poškozením, pokud je instalován na místech, kde hrozí jeho poškození (žvýkání zvířaty, pohyblivé části strojů, padající led apod.)