Ochrana okapů před zamrznutím

 

 

Hlavní výhody použití topných kabelů k ochraně okap

 

 • snadné, rychlé a spolehlivé 

 • minimální spotřeba energie 

 • topný kabel TO-2R odolný vůči vnějším mechanickým zásahům 

 • snadná regulace


    V zimě se často setkáváme s problémy, jakými jsou zatékáním do objektu, padající rampouchy ohrožující chodce, poškození fasády apod. Společným jmenovatelem a příčinou všech těchto nebezpečných jevů, spojených s ekonomickými škodami, je zamrzání vody stékající ze střechy do okapů a okapových svodů. Topné kabely TO-2R instalované v okapových žlabech, svodech, úžlabích a na okraji střech všem těmto problémům spolehlivě zamezí a zajistí průchodnost okapů i svodů za všech podmínek.Topné kabely TO-2R v okapech je možné ovládat ručně. To je sice řešení investičně nejlevnější, lze ho ale doporučit pouze u nízkých instalovaných výkonů(do cca 500 až 700W). Systém je však zcela závislý na lidském faktoru, což se většinou nepříznivě projeví na provozních nákladech i na spolehlivosti. Firma V-systém elektro nabízí pro řízení vyhřívání střešních okapů široký sortiment regulátorů v různých cenových relacích, které zajistí hospodárnější provoz.

 

Regulátory používané pro ochranu okapů

    Speciálně pro regulaci systémů ochrany okapů byly vyvinuty intervalové termostaty (DTR - pro umístění na fasádu a ETR - pro umístění do rozvaděče), které spínají topný okruh pouze v nastaveném pásmu teplot, kdy skutečně hrozí zamrznutí okapu (např. -5°C až +3°C).
    Pro instalace většího rozsahu doporučujeme použití regulátoru ETO vybaveného vlhkostním a teplotním čidlem. Jeho vyšší pořizovací cenu kompenzují snížené provozní náklady systému. Tento regulátor spíná topný okruh pouze v případě, že jsou splněny obě podmínky, tj. teplota je v nebezpečném pásmu a v okapu je voda. Jinak je topný okruh vypnut. Regulátor ETO má oproti jiným výrobkům této kategorie výhodu připojení dvou čidel vlhkosti.    


 

Stanovení potřebného výkonu

     Při návrhu potřebného výkonu je nutné přihlédnout k mnoha faktorům, jako například rozměry, sklon a orientace střechytyp střešní krytiny, klimatické podmínky apod. Zjednodušeně lze říci, že u běžných, dostatečně zateplených objektů (tzv. studené střechy) s podstřešním žlabem dochází k odtávání sněhu na střeše až při teplotách okolo bodu mrazu. Obvykle se zde používá výkon okolo 40 W/m žlabu i svodu. U nezateplených střešních konstrukcí (tzv. teplé střechy) dochází vlivem tepla pronikajícího střešním pláštěm k odtávání sněhu i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Z toho důvodu je nutné použít vyšší instalovaný výkon. Obvykle se používá výkon 40 – 60W/m.

 

Mechanické upevnění kabelu

     Pro upevnění topných kabelů v okapech, svodech i v úžlabích nabízí firma V-systém elektro širokou paletu fixačních prvků. Univerzálně lze použít speciální systém SYFOK, tvořený ocelovým lankem, na kterém jsou v určitých rozestupech upevněny plastové příchytky pro kabel.

    Pro běžné půlkulaté okapy je možné použít plastové úchyty na okraj okapu.

    Pro atypické okapy, úžlabí a podobně nabízí firma V-systém elektro celou řadu dalších prvků z plastu nebo z materiálů běžných v klempířských konstrukcích (Cu, Al, ZnTi, pozink), např. pomocí pásu GRUFAST, přípravku SYFOK nebo plastové distanční lišty.


 

Prvky používané pro ochranu okapů 

 • dvoužilové topné kabely TO-2R

 • ETR - intervalový termostat na DIN

 • DTR - intervalový termostat na fasádu

 • ETO - regulátor teplota+vlhkost, na DIN

 • ETOR-55 – vlhkostní čidlo na okapy

 • ETF-144/99 – kabelový teplotní senzor

 • ETF-744/99 – prostorový teplotní senzor, IP44

 • Grufast - pozink

 • okapový úchyt půlkulatý - plast. fixační pás

 • distanční lišta – plast

 • distanční úchyt – plast

 • Syfok – P - lanko s úchyty do svodu

 • Syfok – B - lanko s úchyty do žlabu